Com show Rosmalen, de winnende vogel van Bart Morshuis, magelaansijs topaas.