Agenda en vergaderdata VV Edelzang 2018

Woensdag 22 Augustus - Bestuursvergadering 

Dinsdag 4 September - Ledenvergadering Overdinkel

Zondag 23 september - Jaarlijkse activiteit + BBC

Maandag 1 Oktober - Bestuursvergadering 

Zaterdag 13 Oktober - Jong Vogeldag

Dinsdag 16 Oktober - Ledenvergadering                                                             

Dinsdag 30 Oktober - Bestuursvergadering 

Zaterdag 27 Oktober - Inleveren inschrijfformulierent                            

Dinsdag 20 November - Inbrengen vogels van 19.00-20.00

Vrijdag 23 November - Opening Euregio Vogelshow 2018

Zaterdag 24 November - T.T. 10.00 tot 18.00 uur

Zondag 25 November - T.T. 10.00 tot 17.00 uur. 

 

TT-Commissie vergaderingen 2018

Dinsdag 23 Oktober

Dinsdag 6 November

Dinsdag 11 December (evaluatie)

 

RINGEN BESTELLEN: Ringen bestellen kan bij Henk Diepmaat penningmeester@edelzang-losser.nl  na de ledenvergaderingen of in de week erna, dit zal zijn in week 5, 10, 18, 36 en 47.  

 

Heeft u een agendapunt of vogelevenement voor deze agenda mail dan naar info@edelzang-losser.nl