Agenda en vergaderdata VV Edelzang 2020

Dinsdag             7 januari            Bestuursvergadering 19:30 uur

Zaterdag            11 januari          Nieuwjaarsbijeenikomst 14:30 uur

Dinsdag             21 januari          Jaarvergadering Overdinkel 20:00 uur

Dinsdag             18 februari         Bestuursvergadering 19:30 uurt

Dinsdag             3 maart              Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur

Dinsdag             14 april              Bestuursvergadering 19:30 uur: afgelast vanwege coronavirus

Dinsdag             12 mei               Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur: afgelast vanwege coronavirus

ZOMERVAKANTIE / ACTIVIEIT zondag 28 juni

Dinsdag             18 augustus       Extra TT- vergadering Overdinkel(tt-commissie)                                                             20.00 uur

Dinsdag             1 september       Lezing Overdinkel : afgelast vanwege Corona.
                                                    

Dinsdag             29 september     Bestuursvergadering 19:30 uur

Zondag              4 oktober            Leden activiteit 13:00 - 16:00 uur
                                                     Afgelast vanwege corona

Dinsdag             13 oktober          Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur
                                                     (uitgifte TT formuieren)

Dinsdag            27 oktober          Bestuursvergadering 19:30 uur

Zaterdag           31 oktober          Inleveren inschrijfformulieren onderlinge TT bij het
                                                    clubgebouw in Overdinkel van 13:30 - 15:00 uur

Dinsdag             10 november      Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur

De ledenvergaderingen worden gehouden in het clubgebouw Heiwa, Sportpark Overdinkel, aanvang 20:00 uur.

Onderlinge TT 2020, week 47

Vrijdag        13 november Vloerbedekking naar binnen brengen 09:30 uur
Zaterdag     14 november Vloer afdekking en wand plaatsen 09:30 uur
Maandag    16 november Opbouwen TT 09:30 uur
Dinsdag      17 november Verder opbouwen + inbreng vogels op nader te noemen                          tijdstippen
Woensdag  18 november Keuring vogels, medewerkers om 08:00 uur aanwezig 
                    Vogels afhalen op nader te noemen tijdstippen

1e Vergadering: dinsdag 20 oktober
2e Vergadering: dinsdag 3 november
3e Vergadering: dinsdag 8 december (evaluatie)

 

RINGEN BESTELLEN: Ringen bestellen kan bij Henk Diepmaat penningmeester@edelzang-losser.nl  na de ledenvergaderingen of in de week erna, dit zal zijn in week 5, 10, 18, 36 en 47.  

 

Heeft u een agendapunt of vogelevenement voor deze agenda mail dan naar info@edelzang-losser.nl