Agenda en vergaderdata VV Edelzang

Dinsdag 30 Januari -Leden , Jaarvergadering Overdinkel  

Dinsdag 20 Februari -Bestuursvergadering 

Dinsdag 6 Maart -Ledenvergadering Overdinkel

Woensdag 18 April -Bestuursvergadering 

Dinsdag 1 Mei -Ledenvergadering Overdinkel

Dinsdag 21 Augustus -Bestuursvergadering 

Dinsdag 4 September -Ledenvergadering Overdinkel

Dinsdag 2 Oktober -Bestuursvergadering 

Dinsdag 16 Oktober -Ledenvergadering                                                             

Zaterdag 6 Oktober -Leden activiteit                                                              

Dinsdag 30 Oktober -Bestuursvergadering 

Zaterdag 27 Oktober -Inleveren inschrijfformulierent                            

Dinsdag 20 November -Inbrengen vogels van 19.00-20.00

Vrijdag 23 November -Opening Euregio Vogelshow 2018

Zaterdag 24 November -T.T. 10.00 tot 18.00 uur

Zondag 25 November -T.T. 10.00 tot 17.00 uur. 

 

 TT- Commissie  vergaderingen 2018

Dinsdag 23 Oktober

Dinsdag 6 November

Dinsdag 11 December (evaluatie)

 

RINGEN BESTELLEN: Ringen bestellen kan bij Henk Diepmaat penningmeester@edelzang-losser.nl na de ledenvergaderingen of in de week erna, dit zal zijn in week 5, 10, 18, 36 en 47.  

 

Heeft u een agendapunt of vogelevenement voor deze agenda mail dan naar info@edelzang-losser.nl