Agenda en vergaderdata VV Edelzang 2019

Dinsdag             8 januari            Bestuursvergadering 19:30 uur

Zaterdag            12 januari          Met de bus naar Wereldtentoonstelling

Dinsdag             29 januari          Jaarvergadering Overdinkel 20:00 uur

Dinsdag             19 februari         Bestuursvergadering 19:30 uurt

Dinsdag             12 maart            Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur

Dinsdag             16 april              Bestuursvergadering 19:30 uur

Dinsdag             7 mei                 Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur

ZOMERVAKANTIE

Dinsdag             20 augustus       Bestuursvergadering 19:30 uur

Zondag              1 september       Jaarlijkse verenigings activiteit

Dinsdag             3 september       Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur

Dinsdag             1 oktober            Bestuursvergadering 19:30 uur

Zondag              6 oktober            Leden activiteit 13:00 - 16:00 uur
                                                     (bij voldoende deelname)

Dinsdag             15 oktober          Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur
                                                     (uitgifte TT formuieren)

Zaterdag            26 oktober          Inleveren TT inschrijfformulieren, clubgebouw
                                                     Overdinkel van 13:30 - 15:00 uur.

Dinsdag             29 oktober          Bestuursvergadering 19:30

Dinsdag             12 november      Ledenvergadering Overdinkel 20:00 uur

De ledenvergaderingen worden gehouden in het clubgebouw Heiwa, Sportpark Overdinkel, aanvang 20:00 uur.

TT-Commissie vergaderingen 2019

Dinsdag 22 Oktober

Dinsdag 5 November

Dinsdag 10 December (evaluatie)

 

RINGEN BESTELLEN: Ringen bestellen kan bij Henk Diepmaat penningmeester@edelzang-losser.nl  na de ledenvergaderingen of in de week erna, dit zal zijn in week 5, 10, 18, 36 en 47.  

 

Heeft u een agendapunt of vogelevenement voor deze agenda mail dan naar info@edelzang-losser.nl