1. aug, 2019

Rabo Clubkas campagne

Leden en vrienden van de Edelzang,

Ook onze vereniging heeft mee gedaan aan de Rabobank clubkas campagne.

De actie heeft voor de vereniging 189,20 euro opgebracht.

De vereniging bedankt een ieder die op ons gestemd heeft.