11. okt, 2016

Samenvoeging ANBvV en NBVV

De kogel is door de kerk. NBvV en ANBvV gaan samen verder met als effectieve ingangsdatum 1 januari 2017. De datum 21 mei 2016 zal in elk geval met hoofdletters in de boeken van beide bonden worden bijgeschreven. Immers op die dag gaven de leden van het Bondscongres (ANBvV) en de Algemene Vergadering (NBvV) hun goedkeuring aan het voorliggende eindrapport met als conclusie, dat fusie van beide organisaties de meest wenselijke optie is om verder te gaan. Door de krachten te bundelen kunnen we de belangen voor onze hobby en het welzijn van onze vogels nog beter behartigen. 

Aan deze finale besluitvorming is 15 maanden van besluitvorming vooraf gegaan zowel op bestuurlijk niveau als in verscheidene commissies. Over één nacht ijs is men dus niet gegaan. Officieel gaat het om een fusie maar in de praktijk betekent het in gewoon Nederlands, dat de Algemene Bond bij de Nederlandse aan tafel schuift. Veel dingen zullen daarmee hetzelfde blijven maar ook flink wat zaken zullen er anders uit gaan zien. Bovendien mag verwacht worden dat het samen gaan ook zal leiden tot nieuwe gedachten over tal van zaken die spelen in de vogelhouderij. 

Dat de besluitvorming positief zou uitvallen was voor niemand een verrassing. Op districts- en gewestelijk niveau was de eindrapportage al uitgebreid besproken en dat leverde nauwelijks noemenswaardige problemen op. Het tegendeel was eerder het geval want op menige bijeenkomst viel bijval te bespeuren en werd de verzuchting “eindelijk” niet zelden geuit!

Nu de finale besluitvorming intern is afgerond, blijft er nog wel het nodige te doen. Allereerst zal het samengaan ook juridisch zijn beslag moeten krijgen. Dat gaat in elk geval nog een half jaar duren zodat de eerder genoemde datum precies haalbaar is. Omdat binnen dit traject nauw wordt samengewerkt met de notaris vallen hier geen verrassingen meer te verwachten. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van kleine en grote zaken die geregeld moeten gaan worden nu duidelijk is, dat de bonden definitief samen verder gaan. Zo wordt het nog een flinke klus om de organisatorische aspecten te regelen en ook zullen twee bondsbladen moeten worden omgevormd tot een nieuw blad. Voorlopig zijn de hoofdlijnen vastgesteld en komt nu de meer gedetailleerde uitwerking. Dat alles heeft tijd nodig om helemaal in te slijpen en daarvoor zijn dan ook de komende 3 jaar uitgetrokken. Maximaal wel te verstaan want wat eerder kan, moet ook eerder gebeuren. Maar nu de duidelijkheid er eenmaal is, luidt het parool dan ook : VOLLE KRACHT VOORUIT!